Tromøy Veterankorps
Tromøy Veterankorps
 • Om TVK    • Aktiviteter    • Musikkprogram i Øvelsesmappa    • For medlemmer    • Styret    

 

 

   For medlemmer
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat, Tromøy Veterankorps.

 

Sted:    Roligheten skole

Dato:   27. februar 2019.

 

Sak 1.  Konstituering.

  1. Åpning.

Korpsets leder Finn Thorstensen ønsket velkommen.

  1. Navneopprop ble gjennomført. 25 medlemmer samt dirigent Siri Jørgensen var tilstede.
  2. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
  3. Dagsorden ble godkjent.
  4. Finn Thorstensen ble valgt til møteleder.
  5. Jan Atle Hansen ble valgt til møtesekretær.
  6. Jens Ludvig Andersen og Astrid Moen ble valgt til protokollunderskrivere.

 

Sak 2.  Godkjenning av årsmeldingen.

Styrets årsmelding ble ikke krevd opplest, idet denne i forkant av årsmøtet har vært utsendt til medlemmene og gjennomgått.  Årsmeldingen ble godkjent.

 

Sak 3.  Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.

Revidert regnskap var utsendt i forkant av årsmøtet og ble gjennomgått av kasserer Jenny Knutsen.  Regnskapet ble deretter godkjent.

 

Sak 4.  Saker fremlagt av korpsstyret.

            Det var ingen saker fremlagt av korpsstyret.

 

Sak 5.  Saker fremlagt av korpsmedlemmene.

Finn Thorstensen og Jenny Knudsen fremmet den 10. januar 2019 skriftlig forslag om utmeldelse av Tromøy Veterankorps fra Korpsnett Norge.  Forslaget ble behandlet på styremøte den 22. januar 2019 og styret besluttet enstemmig å anbefale forslaget.

Møteleder refererte innvending fremsatt via SMS fra Rune Holanger.

Det ble gitt anledning til meningsutveksling, hvoretter forslaget ble vedtatt enstemmig av de tilstedeværende.

 

6.  Budsjett, herunder kontingent.

Budsjettforslag for 2019 var utsendt i forkant av årsmøtet og ble gjennomgått av kasserer Jenny Knudsen.

Budsjettforslaget ble deretter godkjent.

 

7.  Valg.

Valgkomiteens innstilling var utsendt i forkant av årsmøtet og ble gjennomgått av valgkomiteens formann, Dagfinn Knudsen.

Valg ble deretter gjennomført i tråd med valgkomiteens innstilling, således:

 

                        Leder                          Jan Atle Hansen                     velges for 1 år

                        Nestleder/sekr.          Halvor Heier                          velges for 2 år

                        Kasserer                     Jenny Knudsen                        (ikke på valg)

                        Styremedlem              Torill Berg                              (ikke på valg)

                        Styremedlem              Astrid Larsen                          velges for 2 år

                        Varamedlem              Sven Magne Larsen               velges for 1 år

                        Varamedlem              Randi Bønes                           velges for 1 år

 

                        Notekomite                Sissel Pedersen                      velges for 2 år

                                                           Ellen Øygarden                      velges for 2 år

 

                        Valgkomite, leder      Anne Grethe Kloster-Jensen  velges for 1 år

                                                           Bodil Koveland                       velges for 1 år

 

                        Revisor                       Sven Arild Hansen                  ikke på valg

PR-kontakt                  Sven Magne Larsen               velges for 2 år

WEB-kontakt              Merete Lillejord                     velges for 2 år

 

Jan Atle Hansen, møtesekr.

 

 

 

Astrid Moen                                                                          Jens-Ludvig Andersen

           

   
 

 

 

Tromøy Veterankorps, Skilsøveien 238, 4818 Færvik. Organisasjonsnummer 983904092