Tromøy Veterankorps
Tromøy Veterankorps
 • Julemesse    • Om TVK    • Aktiviteter    • Musikkprogram i Øvelsesmappa    • For medlemmer    • Styret     • Gjestebok  

 

 

   Styret

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Styret 2023  
Styret i TVK har denne sammensetning i 2023

Funksjon  Navn  Telefon  Mail  Valgperiode 2023 
Leder   Thom Torgersen   90026165   thom-tor@online.no   1 år  
Sekretær/nestleder   Finn Thorstensen   95409413   finntho@gmail.com   2 år  
Kasserer   Jenny A. Knudsen   90917511   jenny.alice.knudsen@gmail.com   Ikke på valg  
Styremedlem   Såve Heggtveit   90142195   save.heggtveit@outlook.com   Ikke på valg  
Styremedlem   Torgeir Ringvold   91636111   toringvo@broadpark.no   2 år  
Varamedlem   Torill Berg   40091818   torillberg@icloud.com   1 år  
Varamedlem   Anne Grethe Kloster Jensen   93041453   grethekloster@gmail.com   1 år  

 

Andre verv  

Funksjon  navn  Telefon  Mail 
Notekomite   Sissel Pedersen   41510878   sisselpedersen55@gmail.com  
Notekomite   Ellen Øygarden   91378204   eygarden@gmail.com  
Valgkomite   Sven Magne Larsen   91155603   svenmagne.larsen@fiven.com  
Valgkomite   Dagfinn Knutsen   90615551   dagfinnk@online.no  
Revisor   Sven Arild Hansen   91616365   sven.arild.hansen@kystverket.no  
Pr. kontakt   Marianne Ringvold   95724844   marianne.ringvold@gmail.com  
Webansvarlig   Merete Lillejord   97022566   m-lil@online.no  

 

Jubilanter  
2023/24

Navn   Dato  Jubileum 
Andersen, Jens-Ludvig   22.03.48   75 år  
Hansen, Sven Arild   06.07.48   75 år  
Heggtveit Såve   09.09.43   80 år  
Lillejord Merete   23.10.48   75 år  
Thorstensen Finn   13.05.48   75 år  
2024      
Torgersen Thom   31.01.49   75 år  

 

 

 

 

Tromøy Veterankorps, Skilsøveien 238, 4818 Færvik. Organisasjonsnummer 983904092