Tromøy Veterankorps
Tromøy Veterankorps
 • Om TVK    • Aktiviteter    • Musikkprogram i Øvelsesmappa    • For medlemmer    • Styret    

 

 

   Styret

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Styret og andre verv 2024  
Styret i TVK har denne sammensetning i 2024

Funksjon  Navn  Telefon  Mail  Valgperiode 2023  0  0  0  0  0 
Leder   Thom Torgersen   90026165   thom-tor@online.no   1 år            
Sekretær/nestleder   Finn Thorstensen   95409413   finntho@gmail.com   1 år            
Kasserer   Tor Terjesen   91731868   tterjesen@yahoo.no   2 år            
Styremedlem   Wenche Haugen   90620405   wenchau2@gmail.com   2 år            
Styremedlem   Torgeir Ringvold   91636111   toringvo@broadpark.no   1 år            
Varamedlem   Torill Berg   40091818   torillberg@icloud.com   1 år            
Varamedlem   Anne Grethe Kloster Jensen   93041453   grethekloster@gmail.com   1 år            

 

Andre verv  

Funksjon  navn  Telefon  Mail  Valgperiode 2024  0  0  0  0  0 
Notekomite   Sissel Pedersen   41510878   sisselpedersen55@gmail.com   1 år           ,  
Notekomite   Ellen Øygarden   91378204   eygarden@gmail.com   1 år           ,  
Valgkomite   Sven Magne Larsen (leder)   91155603   svenmagne.larsen@fiven.com   1 år           ,  
Valgkomite   Astrid Larsen   92425581   astridlarsen2003@yahoo.no   1 år           ,  
Revisor   Sven Arild Hansen   91616365   sven.arild.hansen@kystverket.no   2 år           ,  
Pr. kontakt   Marianne Ringvold   95724844   marianne.ringvold@gmail.com   1 år           ,  
Webansvarlig   Merete Lillejord   97022566   m-lil@online.no   1 år           ,  

 

 

 

 

Tromøy Veterankorps, Skilsøveien 238, 4818 Færvik. Organisasjonsnummer 983904092