Print this page

Aktiviteter i musikkåret 2020
c

Aktiviteter 2020 se tabellen under.
Du kan også lese om gjennomførte konserter fra 2013 (og nær forestående konserter), se "kulepunkter" til venstre.  
Nye aktiviteter vil bli lagt inn så snart styret har lagt sine planer.

Tid  Aktivietet  Sted  Annet 
2021        
Onsdag 17. Februar   Årsmøte   Roligheten skole   kl 20.00  
Onsdag 7. april   Ny dato for oppstart   Roligheten skole   Om koronasituasjonen tillater det  
Søndag 30 mai   Sommerkonsert      
onsdag 2. juni   Spilling hjemmea